MARCASE

 

GLENN T. VAN LOOY

Cat. ICC Antwerp, april 1983.

 

De kunst hangt niet af van pro - of anti traditioneel elementen maar van de eigen plastische problematiek die wel of niet in een kunstwerk gesteld en opgelost wordt.

 

MARCASE, Statement in «ART MADE IN BELGIUM», 1977.

MARCASE'S statement in verband met zijn eigen productiviteit, weliswaar 6 jaar eerder te dateren, is mijns inziens relevant voor de kunst in het algemeen en voor deze van MARCASE in het bijzonder. Een thema dat bij MARCASE als het ware steeds voorkomt, hetzij impliciet of expliciet, is de natuur; de bomen, de kruinen, de weiden, de jaargetijden enz. Hierop wordt een ingreep gedaan waardoor een nieuwe dimensie aan het beeld wordt toegevoegd. Zeer veral- gemenend kan men stellen dat in deze organische, kleurrijke, beweeglijke (Dionysische)structuur een anorganisch, monochroom en statisch (Apollinisch) element wordt toegevoegd; in andere werken reproduceert hij deze statische elementen repetitief of stelt hij fragmenten van een tekening in seriële reeksen naast mekaar op. Picturaal onderging MARCASE de invloed van de fundamentele schilderkunst. Dit manifesteert zich in de applicatie van de verf toets, uitgespreid over het ganse doek. Deze picturale elementen gekoppelt aan een zeer bestudeerd, subtiel coloriet, eigen aan het onderwerp vormen het visuele beeld van de tentoongestelde werken. Over het algemeen zijn de werken méérdelig (een referentie naar de serialiteit) waarbij in elk afzonderlijk deel een bepaalde, specifieke sfeer wordt nagestreefd. Deze sfeer wordt bekomen door de algemene grondtoon waarop de calligrafische, zwierige verf toetsen worden uitgespreid. Centraal op het doek bevindt zich een reminiscentie van een monoli-thische, éénkleurige vorm die, al naar gelang, licht absorbeert of uitstraalt. Alleszins moduleert de kleurintensiteit van dit element de sfeer van het deel, en op zijn beurt de totaalsfeer van het schilderij.

MARCASE verwerkt de haast oertraditionele natuurelementen tot abstracte sfeerschepping, gebruikmakend van een minimaal arsenaal aan beeldende middelen en een maximaal suggestief vermogen nastrevend.

Marcase: Meditatieve tekening IV 1980 Mixed media 73 x 55 Marcase: Vierkant in repetitieve natuur II 1980  Mixed media  Triptych  100 x 100 cm